RSS Bop Diputació de Girona

AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci aprovació definitiva projecte d’obres reparació del cementiri, pavimentació del camí de la Font de la serra i arranjament del camí de Cal Gasparó. Exercici 2015.
Exercici 2015 28 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci exposició pública de les bases i convocatòria per una plaça de monitor/a casal d’estiu Exercici 2015.
Exercici 2015 27 d'abril de 2015 (Fi termini presentar sol·licituds 18 de maig de 2015)
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci exposició pública bases i convocatoria dues places de socorrista Exercici 2015.
Exercici 2015 27 d'abril de 2015 (Fi termini presentar sol·licituds 18 de maig de 2015)
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci requeriment el titular d’un vehicle abandonat perquè el retiri Exercici 2015.
Exercici 2015 24 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci exposició pública de l’expedient per a la instal·lació d’una gossera esportiva Exercici 2015.
Exercici 2015 16 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES: Anunci exposició pública bases i convocatoria per a la provisió d’una plaça Exercici 2015.
Exercici 2015 16 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci exposició pública modificació Pla d’Ordenació Urbanística zona del Puig de Planoles.
Exercici 2015 13 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES. Anunci exposició pública modificació Pla d’Ordenació Urbanística zona marge del Cadell de Planoles.
Exercici 2015 13 d'abril de 2015
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de licitació d'un contracte d'arrendament
Exercici: 2011 Bop: 130-0 Edicte: 9200 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de licitació d'un contracte d'arrendament
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes
Exercici: 2011 Bop: 120-0 Edicte: 8285 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'adjudicació d'una plaça de monitor del casal d'estiu 2011
Exercici: 2011 Bop: 107-0 Edicte: 7503 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'adjudicació d'una plaça de monitor del casal d'estiu 2011
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'adjudicació d'una plaça de socorrista
Exercici: 2011 Bop: 107-0 Edicte: 7502 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'adjudicació d'una plaça de socorrista
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del Plec de prescripcions tècnicofacultatives d'execució d'aprofitaments de fusta
Exercici: 2011 Bop: 105-0 Edicte: 7354 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del Plec de prescripcions tècnicofacultatives d'execució d'aprofitaments de fusta
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre aprovació definitiva d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2011 Bop: 83-0 Edicte: 5800 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre aprovació definitiva d'un expedient de suplement de crèdit
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre aprovació de la modificació dels estatuts del consorci de turis­ me de la Vall de Ribes i exposició pública (exp. 110/10)
Exercici: 2011 Bop: 83-0 Edicte: 5751 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre aprovació de la modificació dels estatuts del consorci de turis­ me de la Vall de Ribes i exposició pública (exp. 110/10)
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre licitació d'un contracte d'arrendament per a l'explotació del Bar-Casal de l'edifici Casino, qualificat com a bé patrimonial, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació
Exercici: 2011 Bop: 79-0 Edicte: 5487 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre licitació d'un contracte d'arrendament per a l'explotació del Bar-Casal de l'edifici Casino, qualificat com a bé patrimonial, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre licitació d'un contracte d'arrendament per a l'explotació del restaurant de l'edifici Casino, qualificat com a bé patrimonial, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació
Exercici: 2011 Bop: 79-0 Edicte: 5486 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre licitació d'un contracte d'arrendament per a l'explotació del restaurant de l'edifici Casino, qualificat com a bé patrimonial, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació
AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre les bases i la convocatòria per a la contractació d'una plaça de monitor/a del casal d'estiu 2011
Exercici: 2011 Bop: 79-0 Edicte: 5459 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre les bases i la convocatòria per a la contractació d'una plaça de monitor/a del casal d'estiu 2011

Calendari d'activitats

loader

Activitats

Enllaços d'interès

meteoplanoles

METEOPLANOLES
Dades meteorològiques i estadístiques

logotennis

poum_verd

POUP - VALL DE RIBES
Municipi de Planoles

ico_arbre

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL BOSC I LA NATURA
Prat Lluís

ico_blog

EL BLOG DE L'ESCOLA DE PLANOLES
Escola Núria Morer i Pi

logo-definitiu-1

ROMÀNIC EN VIU
VIII Cicle de concerts a les esglèsies de la Baronia de Toses

ico_link CURSA PUJADA COLLET
aep AEP 
Associació Excursionista de Planoles
ico_papallones CA L'AGUSTÍ
LA CASA DE LES PAPALLONES

vinyes


LES VINYES DE CAN CRUELLS